غ م ز

KÖK HARFLER: غ م ز

ANLAM: 

غَمَزَ : Ne kadar yağlı olduğunu (örneğin bir koç) bildiğini hissetmek. Gözüyle birisine bir işaret yapmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
تَغَامَزَ fiil-VI 1 Kaş göz işareti yaptı 83/30

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

 • غَمَزَ (a)
  • أَكْرَمَ > bak: ك ر م
  • اِحْتَرَمَ > bak: ح ر م
  • فَخَّمَ
  • مَدَحَ
 • غَمَزَ (b)
 • غَمْزٌ
  • إِكْرَامٌ > bak: ك ر م
  • تَعْظِيمٌ > bak: ع ظ م
  • مَدِيحٌ
  • تَقْرِيظٌ
  • تَفْخِيمٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Gamz غَمْز Kaş ve gözle işaret, göz kırpmak.
Gamze غَمْزَة 1: Süzgün bakış.  2: Çene veya yanak çukurluğu. 3: Göz kırparak işaret etme.
Gammâz غَمَّاز Birisine iftira ederek zarar veren.  Gammâziyyet
İgmâz إِغْمَاز Ayıplamak. Kınamak.
Tegâmüz تَغَامُز Birbirine göz ucu ile işaret etme.
Mütegâmiz مُتَغَامِز Birbirine göz ucu ile işaret eden.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

تَغَامَزَ : Fiil-VI.  

83:30 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
Diyanet Meali: Mü’minler yanlarından geçtiğinde, birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. *