ف و ض

KÖK HARFLER: ف و ض

ANLAM: 

فوض: Bu kökten: فَوَّضَ : Bir işi birisine bırakmak, havale etmek, adamak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
فَوَّضَ fiil-II 1 Bıraktı, havale etti 40/44

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • فَوَّضَ
    • سَلَّمَ > bak: س ل م
    • صَيَّرَ > bak: ص ي ر
    • (أَنَاطَ (بِ
    • اِنْتَدَبَ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Tefvîz تَفْوِيض Dağıtma. İhale.
Müfevviz مُفَوِّض İhale eden.
Müfevvez مُفَوَّض Sipariş ve ihale olunmuş.
Tefevvüz تَفَوُّض Bir işi üzerine alma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

فَوَّضَ :  Fiil-II.

40:44 فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ
Diyanet Meali: “Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a havale ediyorum.”