ف ت ق

KÖK HARFLER: ف ت ق

ANLAM: 

فَتَقَ : Ayırmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
فَتَقَ fiil-I 1 Ayırdı 21/30

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • فَتَقَ

AÇIKLAMA:

FASL ile FETK kelimeleri arasındaki fark

( ف ت ق – ف ص ل )

Fetk, biri diğerine bitişik, birbiri ile kaynaşmış iki şey arasında olur. Bir kimse bu iki şeyi birbirinden ayırdığında, “feteka (ayırdı)” kelimesi kullanılır. Eğer tek bir şey söz konusu olup, bunun bir kısmını bir kısmından ayırırsa, “kata’a (kesti, kopardı)” veya “fasala (ayırdı)” veya “şakka (yardı)” kelimeleri kullanılır. Bu manada fetk kullanılmaz. (Farklar Sözlüğü 213) Bknz: ( ف ص ل )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Fetk فَتْق Şak etme. Ayırma. Yarma. Yarılma.
Fıtık فِتِق Yarılma.
Teftîk تَفْتِيق Yarma, yarılma.
İnfitâk اِنْفِتَاق Yarılma, sökülme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

فَتَقَ : Fiil-I. 

21:30 كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
Diyanet Meali: Göklerle yer bitişikken, biz onları ayırdık…