ف س ح

KÖK HARFLER: ف س ح

ANLAM: 

فَسَحَ : Birisi için yer açmak, geniş bir yer açmak. (Mekan) açık, ferah, etraflı veya geniş olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
فَسَحَ fiil-I 2 Yer açtı, genişlik verdi, yer verdi 58/11
تَفَسَّحَ fiil-V 1 Yer açtı, genişletti 58/11

Toplam 3

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Fesîh فَسِيح Geniş, açık.
Füshat فٌسْحَة Vüs’at, genişlik, açıklık.
Tefsîh تَفْسِيح Genişleme.
İfsâh إِفْسَاح Açmak, genişletmek.
Tefessüh تَفَسُّح Açılmak. Genişlemek. İnbisat bulmak.
İnfisâh اِنْفِسَاح Bollaşma. Genişleme.
Münfesih مُنْفَسِح İnfisah eden, bollaşan, genişleyen.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

فَسَحَ : Fiil-I. 

58:11 إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
Diyanet Meali: Size, “Meclislerde yer açın” denildiği zaman açın ki…
58:11 فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
Diyanet Meali: (Ey iman edenler! Size, “Meclislerde yer açın” denildiği zaman) açın ki, Allah da size genişlik versin.

تَفَسَّحَ :  Fiil-V 

58:11 إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
Diyanet Meali: (Ey iman edenler!) Size, “Meclislerde yer açın” denildiği zaman açın ki…