ف ص م

KÖK HARFLER: ف ص م

ANLAM: 

فَصَمَ : Ayırmadan bir şeyi koparmak; o şeyi kırmak. Bir şeyi kesmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

اِنْفَصَمَ : O şey ayrılmadan koptu; o şey kırıldı; bir boşluk açmak için o şey açıldı.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
اِنْفِصَامٌ isim 1 Kopma 2/256

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • فَصَمَ (a)
  • فَصَمَ (a)

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

İfsâm إِفْصَام 1: Kesilip bitme, tükenme.  2: Yağmurdan sonra havanın açması.
Tefassum تَفَصُّم Kırılma. Kesilme.
Mütefassım مُتَفَصِّم 1: Sütten kesilen. 2: Kırılan, darılan, üzülen.
İnfisâm اِنْفِصَام Kırılma, kesilme, kopma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

اِنْفِصَامٌ : İsim. Masdar. İnfiâl Bâbı (VII. Bâb). 

2:256 فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا
Diyanet Meali: Kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır.