ف ر ه

KÖK HARFLER: ف ر ه

ANLAM: 

فَرِهَ : Ölçünün üzerinde neşelenmek; çok sevinmek; küstahça ve nankörce davranmak. فَرُهَ :  Maharetli, yetenekli, becerikli olmak; usta olmak. Hareketli, canlı, aktif olmak. Güzel, hoş, zarif olmak, zevkli olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
فَارِهٌ isim 1 Maharetli, usta (Çoğul) 26/149

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • فَارِهٌ (a)
  • فَارِهٌ (b)

Zıt Manada Kelimeler

  • فَارِهٌ (a)
  • فَارِهٌ (b)
    • جَاهِلٌ > bak: ج ه ل
    • غَبِيٌّ
    • أَحْمَقُ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Fârih فَارِه Usta. Hazik, zeyrek kişi. Akıllı kişi. Çok neşeli. Güzel kız.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

فَارِهِينَ :  İsim. İsm-i Fâil. Kurallı Erkek Çoğul. Nasb / Cerr Hali. Tekili: فَارِهٌ

26:149 وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
Diyanet Meali: “Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz.” *