ف ر ع

KÖK HARFLER: ف ر ع

ANLAM: 

فَرَعَ : (Boy veya uzunluk) aşmak. Saygınlık, asalet veya güzellikte bir halka karşı üstün olmak. Dağa çıkmak. Vadiye inmek. Bir engel gibi girerek aralarında uzlaşma sağlamak; aralarına bir ayrılık sokmak ya da koymak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
فَرْعٌ isim 1 Üst, dal 14/24

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Fer’ فَرْع 1: Şube, kol.  2: İkinci derecede olan.  3: Dal budak.  4: Bir aslın neticesi.
Fer’î(iyye) فَرْعِى Asılla ilgili olmayıp ikinci derecede olan; ayrıntılı.
Fürû’ فُرُوع Bir kökten ayrılmış kısımlar. Dallar. Budaklar.
Fürûat فُرُوعَات Kökten ayrılan kısımlar. Füru’lar. Esastan olmayıp geniş bilgide ortaya çıkan mes’eleler.
Tefrî’ تَفْرِيع Asıldan, kökten şubelere ayrılma, kısım kısım olma. Ayrılma. Fer’lendirme.
Müferri’ مُفَرِّع Dal budak salan. Tefri’ eden.
Teferru’ تَفَرُّع Bir çok kollara ayrılmak.
Teferruât تَفَرُّعَات Ayrıntılar.
Müteferri’ مُتَفَرِّع Dallanan, bir kökten ayrılan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

فَرْعٌ : İsim. 

14:24 كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
Diyanet Meali: (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.