ف ن ن

KÖK HARFLER: ف ن ن

ANLAM: 

فَنَّ : Develeri savmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
 أَفْنَانٌ isim 1 Yapraklı dal; nevi, çeşit (çoğul)  55/48 Tekil: فَنَنٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Fenn فَنّ Nev, ilim, sanat. Fennî
Funûn فُنُون Fenler, nev’ler. Fenn’in çoğulu
Efnân أَفْنَان Neviler, çeşitler.
Tefnîn تَفْنِين Karıştırmak. Çeşitli yapmak.
Müfennen مُفَنَّن İlim haline, fenni şekle gelmiş olan. Fennileşmiş.
Tefennün تَفَنُّن Fen öğrenmek. Türlü türlü olmak.
İftinân اِفْتِنَان Türlü türlü ve birbirini tutmayan düzensiz söz söyleme.
İstifnân اِسْتِفْنَان Cins cins ayırma. 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَفْنَانٌ : İsim. Çoğul. Tekili: فَنَنٌ

55:48 ذَوَاتَا أَفْنَانٍ
Diyanet Meali: İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengârenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. *