ف ن د

KÖK HARFLER: ف ن د

ANLAM: 

فَنِدَ : Yalan söylemek; bir yalan atmak. İleri yaşta, konuşması, muhakemesi veya fikrinde hataya düşmek. İleri yaşından ötürü muhakemesi zayıflamak, zihnen sağlıksız bir hale bürünmek. Aciz olmak. Allah’ın c.c. nimetine karşı minnettar olmamak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
فَنَّدَ fiil-II 1 Bunaklık isnat etmekle kınadı, bunak dedi. 12/94

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

 • فَنَّدَ
  • لَامَ > bak: ل و م
  • أَنَّبَ
  • عَنَّفَ

Zıt Manada Kelimeler

 • فَنَّدَ
  • حَمَدَ > bak: ح م د
  • عَظَّمَ > bak: ع ظ م
  • مَدَحَ
  • فَخَّمَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Efnâd أَفْنَاد Bunaklar, yaşlarının ilerlemesinden bunamış olanlar.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

فَنَّدَ :  Fiil-II. 

12:94 إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ
Diyanet Meali: “Bana bunak demezseniz, şüphesiz ben Yûsuf’un kokusunu alıyorum.”