أ ث ل

KÖK HARFLER:  أ ث ل

ANLAM: 

أَثْلٌ : Acı ılgın ağaçları (Gövdesi dik, dalları boğumlu, yapraklan ince, meyveleri kızıl taneler halinde olan uzun ağaçlar. Bu ağaçların meyveleri yenilmez.)

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:


اَثْلٌ : Bir çeşit ağaç; bir ılgın ağacı (sedir) türü.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
أَثْلٌ isim 1 Bir çeşit ağaç; bir ılgın ağacı (sedir) türü 34/16

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • تَأَثَّلَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Esl أَثْل Dikenli ağaç. Karaılgın ağacı. Çoğul: Eslâl

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَثْلٌ : İsim. 

34:16 وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ
Diyanet Meali: Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın bulunan iki bahçeye çevirdik.