أ م ل

KÖK HARFLER:  أ م ل

ANLAM: 

أَمَلَ : Bir şeyi umut etmek, ummak, beklemek. Bir şey hakkında uzaktan uzağa bir beklentisi olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

اَمَلَ (geniş zamanlı يَاْمُلُ mastar isim اَمَلٌ ve اَمَالَةٌ):

اَمَلَهُ : O şeyi umut etti, onu umdu veya bekledi ya da ondan uzaktan uzağa bir beklentisi vardı.

اَمَلٌ : Umut, emel, beklenti (eşanlamlısı: رَجَاءٌ) , uzaktan uzağa bir beklenti veya beyhude bir umut ve umut konusu beslemek.

خَابَ سَعْيُهُ وَ اَمَلُهُ : Uğraşları ve umudu ya da beklentisi boşa çıkmıştı.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
أَمَلٌ isim 2 Emel, ümit, reca 18/46

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • تَأَمَّلَ
  • تَفَكَّرَ > bak: ف ك ر
  • تَدَبَّرَ > bak: د ب ر
  • بَحَثَ > bak: ب ح ث
  • دَقَّقَ
  • فَحَصَ
 • أَمَلٌ

Zıt Manada Kelimeler

 • تَأَمَّلَ
  • اِسْتَخَفَّ > bak: خ ف ف
  • اِسْتَهَانَ > bak: ه و ن
  • أَهْمَلَ
  • اِسْتَهْتَرَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Emel أَمَل Ümit. Şiddetli arzu, hırs, tamah. Ummak. Çoğul: Âmâl
Âmil آمِل Ümid, şiddetli istek. Ummak.
Me’mûl مَأْمُول Umulan. Ümid edilen. Beklenilen. 
Teemmül تَأَمُّل Bir işi ayrıntılarıyla düşünme, düşünüp taşınma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَمَلٌ : İsim. 

15:3 ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ
Diyanet Meali: Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onları oyalayadursun.
18:46 وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا
Diyanet Meali: Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır.