أ ب ق

KÖK HARFLER:  أ ب ق

ANLAM: 

أَبَقَ : (Bir köle) efendisinden kaçmak; saklanmak ve sonra uzaklara gitmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

اَبَقَ (geniş zaman يَاْبِقُ ve يَاْبُقُ mastar isim اَبْقًا ve اَبَقًا ve اِبَاقًا eylem eki اَبِقٌ) : O, (bir köle) efendisinden kaçtı; saklandı ve sonra uzaklara gitti.

اَبَقَ الْغُلاَمُ : Köle kaçtı; saklandı ya da gizlendi; kendisini kapalı bir yerde tuttu, kısıtladı veya muhafaza etti; cürümmüş gibi bir şeyden sakındı.

اَبَقَ الشَّىْءَ : O şeyi reddetti

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
أَبَقَ fiil-I 1 (Köle, efendisinden) kaçtı 37/140

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Âbık آبِق Sebebsiz olarak sahibi yanından kaçan köle.
İbâk إِبَاق Bir esirin, bir köle veya cariyenin sebepsiz olarak, sahibini bırakıp kaçması.
Ebûk أَبُوق Kaçmış köle.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

أَبَقَ : Fiil-I. 

37:140 إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
Diyanet Meali: Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. *