ج ذ و

KÖK HARFLER:  ج ذ و

ANLAM: 

جَذَا : Bir şeyin üzerinde sebatla durmak. Dizleri üzerine oturmak. 

DİĞER BAZI TÜREVLER:

جَذَ (geniş zamanlı يَجْذُو mastar isim جَذْوٌ):

جَذَا عَلَى الشَّىْءِ : anlamları: (1) Bir şeyin üzerinde sebatla durdu; (2) dizleri üzerine oturdu.

جَذْوَةٌ ve جِذْوَةٌ ve جُذْوَةٌ : Bir kor veya ateş koru; yanmayan kalın bir çıra parçası; bir ateş parçası; kor veya alev almış kor; bir ucu kor olan dal parçası.

جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ : Ateşten bir kor (28:29).

فُلَانٌ جُذْوَةُ شَرٍّ : Böyle biri bozguncudur ya da fitne/fesatın bir parçasıdır.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
جَذْوَةٌ isim 1 Alevli kor 28/29

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • جُذْوَةٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir.

Cezve جَذْوَة Kahve pişirmeye yarayan, saplı, küçük kap.

Cezve kelimesi aslında “alevli yanmadan sonra kalan korlaşmış odun” anlamındadır. (Müfredât) Türkçede kullanılan cezve kelimesi de buradan gelmektedir.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

جَذْوَةٌ : İsim.

28:29 لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
Diyanet Meali: Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm.