ع ي ل

KÖK HARFLER: ع ي ل

ANLAM: 

عَالَ : (Bir şey) birisi tarafından istenmek. Onun için erişilmez olmak. : (Adamın ailesi) sayı olarak çoğalmak. Yoksul ve ihtiyaç halinde olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
عَيْلَةٌ isim 1 Yoksulluk, fakirlik 9/28
عَائِلٌ isim 1 Yoksul, fakir 93/8

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Âil عَائِل 1: Fakir.  2: Ailesini besleyen.  3: Kalabalık bir ailesi olan. 4: Muvazenede olmayan terazi.
Âle (Ayle) عَالَة 1: Fakirlik. 2: Sığınak.
Âile عَائِلَة Erkeğin karısı. Ev halkı. Akraba.
İyâl عِيَال Bir arada meskun olan, iaşesi bir adama ait eşhas.

“Aile” ve “ıyal” kelimelerini (ع و ل) köküne de yazdık. Her iki kökten de geliyor olabilir. 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عَيْلَةٌ : İsim. 

9:28وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ
Diyanet Meali:Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar.

عَائِلٌ : İsim.  

93:8وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ
Diyanet Meali:Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? *