ع ي ب

KÖK HARFLER: ع ي ب

ANLAM: 

عَابَ : (Bir şey) kabahatli, kusurlu olmak. Bir şeyi veya kimseyi kusurlu, kabahatli veya özürlü kılmak, o hale getirmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
عَابَ fiil-I 1 Ayıpladı, kusurlu kıldı, bozdu 18/79

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

 • عَابَ
  • أَثْنَى > bak: ث ن ي
  • أَطْرَى > bak: ط ر و
  • أَشَادَ
  • قَرَّظَ
  • مَدَحَ
  • اِمْتَدَحَ
 • عَيْبٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Ayb (Ayıb) عَيْب Kusur. Leke. Utandıracak hal. Çoğulu: Uyûb
Ta’yîb تَعْيِيب Ayıplamak. Kötülüğünü söylemek.
Muayyeb مُعَيَّب Ayıplanmış.
Teayyüb تَعَيُّب Ayıplamak.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عَابَ : Fiil-I. 

18:79فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
Diyanet Meali:“Onu yaralamak istedim…”