ع و ق

KÖK HARFLER: ع و ق

ANLAM: 

عَاقَ : engellemek, alıkoymak, esirgemek, geri çevirmek, döndürmek; frenlemek; aksi bir biçimde meşgul ederek birisini bir şeyden saptırmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnek
مُعَوِّقٌisim1Mani olucu, alıkoyucu.33/18

Toplam1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Avk عَوْق Mani olma, alıkoyma, durdurma, vazgeçirme, geciktirme. Çoğulu: A’vâk
Âik عَائِق Engel.
Avâik عَوَائِق Engeller. Âika’nın çoğulu
Ta’vîk تَعْوِيق Alıkoyma, geciktirme.
Muavvık مُعَوِّق Ta’vik eden. Geriye bırakan. Oyalanan.
Muavvak مُعَوَّق Ta’vik edilip geriye bırakılmış iş.
Taavvuk تَعَوُّق Oyalanmak. Gecikmek.
Müteavvik مُتَعَوِّق Geciken, eğlenen, oyalanan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مُعَوِّقِينَ : İsim. İsm-i Fâil. Tef’îl Bâbı (II. Bâb). Kurallı Erkek Çoğul. Nasb / Cerr Hali. Tekili: مُعَوِّقٌ

33:18قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا
Diyanet Meali: Şüphesiz Allah içinizden, savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine, “Bize gelin” diyenleri biliyor.