ع ف ر

KÖK HARFLER: ع ف ر

ANLAM: 

عَفَرَ : Birisini kirletmek, lekelemek; onu toza bulamak; onu yere fırlatmak. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
عِفْرِيتٌ isim 1 En kuvvetli cin, cinlerin en güçlüsü, ifrit 27/39

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • عَفَّرَ
    • خَلَّصَ > bak: خ ل ص
    • نَظَّفَ
    • نَقَّى
  • عِفْرِيتٌ (a)
  • عِفْرِيتٌ (b)

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir.

İfrît عِفْرِيت Cin taifesinden çok muzır, şerir ve korkunç bir cins. Çoğul: Efârît

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عِفْرِيتٌ : İsim. 

27:39قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ
Diyanet Meali:Cinlerden bir ifrit , “(Sen yerinden kalkmadan) ben onu sana getiririm” dedi.