ع ض و

KÖK HARFLER: ع ض و

(ع ض ه – ع ض و)

ANLAM: 

عَضَا : Koyunu veya keçiyi parçalara veya kısımlara bölerek kesmek. 

عَضَى : İnsanları parçalara veya kısımlara ayırmak. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
عِضِينَ isim 1 Bölüm, parça kısım (çoğul). (Kur’an’ı bölüm bölüm kılan: bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr eden) 15/91 Tekil: عِضَةٌ – عِضْوَةٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Uzv عُضْو Organ.
Uzviyyet عُضْوِيَّة Uzuv oluş. Canlılık. 
A’zâ’ أَعْضَاء Organlar.
Taazzî تَعَضِّى Uzuv peyda etme. Şekillenme.
Müteazzî مُتَعَضِّى Uzuvlaşmış. Organlaşmış, Uzuv haline gelmiş.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عِضِينَ : İsim. Çoğul. Tekili: عِضَةٌ – عِضْوَةٌ

15:91الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ
Diyanet Meali:Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr ederek) Kur’an’ı da parça parça edenlerdir. *