ع ب س

KÖK HARFLER: ع ب س

ANLAM: 

عَبَسَ : Yüzünü ekşitmek, yüzünü asmak; yüzünü ekşiterek, sert veya haşin bir biçimde bakarak suratını asmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
عَبَسَ fiil-I 2 Yüzünü astı, çehresini eğdi 80/1
عَبُوسٌ isim 1 Çok kötü 76/10

Toplam 3

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • عَبَسَ
  • غَضِبَ > bak: غ ض ب
  • اِكْفَهَرَّ
  • حَنِقَ
  • حَقَدَ
  • تَجَهَّمَ
 • عَابِسٌ
  • بَاسِرٌ > bak: ب س ر
  • عَصِيبٌ > bak: ع ص ب
  • قَاطِبٌ
  • مُكْفَهِرٌّ
  • عَبُوسٌ
  • جَهِمٌ
  • كَاسِفٌ > bak: ك س ف
 • عَبُوسٌ
  • قَمْطَرِيرٌ > bak: ق م ط ر
  • كَالِحٌ > bak: ك ل ح
  • عَصِيبٌ > bak: ع ص ب
  • كَئِيبٌ
  • مُكْفَهِرٌّ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Abs عَبْس Huzursuzluktan yüz ekşitmek, çehreyi çatmak.
Âbis عَابِس Asık suratlı.
Abûs عَبُوس Çatık çehreli. Asık yüzlü. Yüzü ekşi.
Abbas عَبَّاس Sert, çatık kaşlı kimse.
Abese عَبَسَ Çehresini çattı, sureti kerih oldu (mealinde).
Ubûs عُبُوس Çatık yüzlü. 
Ubûset عُبُوسَة Yüz ekşiliği. Çehre çatıklığı. Somurtkanlık.
Taabbüs تَعَبُّس Yüz ekşitme, somurtma, surat asma.
Taabbüsât تَعَبُّسَات Yüz ekşitmeler, somurtmalar.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عَبَسَ : Fiil-I. 

74:22ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ
Diyanet Meali:Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. *
80:1عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ
Diyanet Meali:Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. *

عَبُوسٌ : İsim. Sıfat.

76:10إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
Diyanet Meali:“Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız.”