ذ ه ل

KÖK HARFLER: ذ ه ل

ANLAM: 

ذَهَلَ : Bir şeyi unutmak, savsaklamak. Meşguliyetten dolayı unutmak. Meşgul edilip (işinden) alıkonmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
ذَهَلَ fiil-I 1 Bir şeyi unuttu, savsakladı. 22/2

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

  • ذَهُلَ
  • ذُهُولٌ
    • حِيرَةٌ > bak: ح ي ر
    • اِرْتِبَاكٌ
    • اِنْدِهَاشٌ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Zehl ذَهْل Dalgınlıkla unutma, geciktirme.
Zühûl ذُهُول Dalgınlıkla unutma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

ذَهَلَ : Fiil-I. 

22:2 يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
Diyanet Meali: Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer.