ز ن م

KÖK HARFLER: ز ن م

ANLAM: 

زَنَمَ : Birisiyle münakaşaya girecek veya tartışacak bir düşmanı göstermek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
زَنِيمٌ isim 1 Soysuz, nesepsiz. 68/13

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

 • زَنِيمٌ
  • دَنِيٌّ > bak: د ن و
  • وَضِيعٌ > bak: و ض ع
  • حَقِيرٌ
  • لَئِيمٌ
  • خَسِيسٌ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Zenîm زَنِيم Soysuz. Yaramaz, leîm kimse. Haramzade.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

زَنِيمٌ : İsim. 

68:13 عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ
Diyanet Meali: Kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye..