ز ب ن

KÖK HARFLER: ز ب ن

ANLAM: 

زَبَنَ : Bir şeyi itmek, iteklemek, o şeyi iterek uzaklaştırmak. Ağaçtaki meyveyi satmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
زَبَانِيَةٌ isim 1 Cehennem ehlini cehenneme sevkeden melek (çoğul) 96/18

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • زَبَنَ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir.

Zebânî زَبَانِي Cehennemde vazife gören melek. Çoğul: Zebâniye, Zebâniyân
Zıbın زَبُون

Zıbın kelimesi, “iç gömleği, entari” anlamındaki zebûn (زَبُون) sözcüğünden alıntıdır. (Nişanyan Sözlük) 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

زَبَانِيَةٌ : İsim. Çoğul. 

96:18 سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ
Diyanet Meali: Biz de zebânileri çağıracağız. *