ي ق ت

KÖK HARFLER:  ي ق ت

ANLAM: 

يَاقُوتٌ : Yakut. Değerli bir taş. Her tür safir. Birçok çeşidi olan, bilinen değerli taş.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnek
يَاقُوتُisim1Yakut55/58

Toplam1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir.

Yâkût يَاقُوت Pembe veya erguvan tonları ile karışık koyu kırmızı renkte, saydam bir korindon türü olan değerli taş. Çoğulu: Yevâkît

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

يَاقُوتٌ : İsim. 

55:58 كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ
Diyanet Meali: Onlar sanki yakut ve mercandır. *