و ت ن

KÖK HARFLER:  و ت ن

ANLAM: 

وَتَنَ : (Su) akmaya devam etmek, durmamak.

AÇIKLAMA:

Vetîn, karaciğere temiz kan veren damardır. Bu damar kesildiğinde kişi ölür. (Müfredât) 

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
وَتِينٌ isim 1 Kalpte bir damarın adı (baş atar damar). Can damarı. 69/46

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • وَتِينٌ
  • شُرْيَانٌ > bak: ش ر ي
  • وَرِيدٌ > bak: و ر د
  • نِيَاطٌ
  • وَدَجٌ
  • عِرْقٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Vetîn وَتِين Kalb damarı. Şah damarı.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

وَتِينٌ : İsim. 

69:46 ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ
Diyanet Meali: Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. *