و ك ز

KÖK HARFLER:  و ك ز

ANLAM: 

وَكَزَ : Birisine herhangi bir şey ile, yumruğu ile vurmak. Yumruğu ile çenesine çarpmak. Birisine bir mızrak saplamak; onu kışkırtmak; burnunu kırmak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
وَكَزَ fiil-I 1 Yumruk vurdu. 28/15

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • وَكَزَ
    • لَكَمَ
    • ضَرَبَ > bak: ض ر ب

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Vekz وَكْز Vurmak. Def etmek. Kovmak.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

وَكَزَ : Fiil-I. 

28:15 فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ
Diyanet Meali: Mûsâ da ona bir yumruk indirip onu öldürdü (işini bitirdi).