و ه ي

KÖK HARFLER:  و ه ي

ANLAM: 

وَهَى / وَهِىَ : Yıpranmış ve güçsüzleşmiş olmak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
وَاهِيَةٌ isim 1 Dayanıksız, çökmüş. Delinmiş, delik deşik olmuş. 69/16

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Vehy وَهْي Gevşeme, yırtma.
Vâhî وَاهِي Zayıf, düşkün. Boş, manasız, faydasız, ehemmiyetsiz şey.
Vâhiye وَاهِيَة Zayıf, düşkün. Boş, manasız, faydasız, ehemmiyetsiz şey. Çoğulu: Vâhiyât

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

وَاهِيَةٌ : İsim. İsm-i Fâil. 

69:16 وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
Diyanet Meali: Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. *