و ض ن

KÖK HARFLER:  و ض ن

ANLAM: 

وَضَنَ : Bir şeyin üzerine cevherler koymak. Bir şeyi katlamak, kıvırmak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
مَوْضُونَةٌ isim 1 Mücevherat ile işlemeli, işlenmiş. Sağlamca ve güzelce imal edilen, muhkemce döşenmiş. 56/15

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Mevdûne (Mevzûne) مَوْضُونَة Altın, inci veya elmasla işlemeli şey. 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَوْضُونَةٌ : İsim. İsm-i Mef’ûl. Müennes.

56:15 عَلَىٰ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ
Diyanet Meali: Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. *