ط ل ح

KÖK HARFLER: ط ل ح

ANLAM: 

طَلَحَ : (Deve) yorgunluk veya hastalık yüzünden güçsüz veya cılız olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
طَلْحٌ isim 1 Muz ağacı (çoğul) 56/29

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Talh طَلْح Zamk ağacı. Akasya ağacı.
Tâlih طَالِح Faydasız, yaramaz iş.
Talha طَلْحَة Erkek ismi.

Bu kökten gelen talih kelimesi, “yükselen yıldız, şans” anlamındaki bizim günlük dilde sık kullandığımız talih kelimesi ile karıştırılmamalıdır. Bu kelime için bakınız > ط ل ع

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

طَلْحٌ : İsim. 

56:29 وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ
Diyanet Meali: Meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında…