ت ر ق

KÖK HARFLER:  ت ر ق

ANLAM: 

اَلتَّرْقُوَة : Köprücük kemiği. Çoğulu: تَرَاقِى . 

AÇIKLAMA:

Bu kelimenin kök harfleri ر ق ي de olabilir. Bazı kaynaklarda böyle gösterilmiştir. 

رَقِىَ : Çıkmak, yükselmek.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet Açıklama
تَرَاقِى isim 1 Köprücük kemiği (çoğul) 75/26 Tekil: تَرْقُوَةٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Terkova تَرْقُوَةٌ Köprücük kemiği

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

تَرَاقِى : İsim. Masdar. Tefâ’ul Bâbı (V. Bâb).  Çoğul. Tekili: تَرْقُوَةٌ / تُرْقُوَةٌ

75:26 كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ
Diyanet Meali: Hayır, can boğaza dayandığı zaman…*