ت ف ث

KÖK HARFLER:  ت ف ث

ANLAM: 

تَفَثَ : (Mahrem yerlerindeki) kılları tıraş etmekten kaçındı ve bu sebepten kirlendi.

AÇIKLAMA:

Tefes kelimesinin aslı, tırnak vb insanın bedeninden sökülüp atılan, temizlenen şeylerin kiridir. (Müfredât)

DİĞER BAZI TÜREVLER:

تَفَثَ (geniş zamanlı يَتْفَثُ mastar isim تَفَثٌ): (Mahrem yerlerindeki) kılları tıraş etmekten kaçındı ve bu sebepten kirlendi.

تَفَثٌ : Kirlilik; hacılığın usullerinden biri; başta bulunan kılların tıraş edilmesini, bıyıkların kesilmesini, tırnakların kesilmesini ve mahrem yerlerindeki kılların tıraş edilmesini ifade eder.

قَضَى تَفَثَهُ : Temizlendi; (hac ziyaretinde) kirlerini giderip temizlendi.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
تَفَثٌ isim 1 Kirlilik; hacılığın usullerinden biri; başta bulunan kılların tıraş edilmesini, bıyıkların kesilmesini, tırnakların kesilmesini ve mahrem yerlerindeki kılların tıraş edilmesini ifade eder. 22/29

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Tefes  تَفَث Kir, pislik.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

تَفَثٌ : İsim.

22:29 ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
Diyanet Meali: Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler. *