ت ع س

KÖK HARFLER:  ت ع س

ANLAM: 

تَعَسَ : Tökezlemek, yüz üstü düşmek. Aradığı şeyi ve davada delilini yitirmek. Yok olmak; öteye uzaklaştırılmak. 

AÇIKLAMA:

Ta’s, sürçmekten belini doğrultamamak veya yukarıdan aşağı düşmek manalarına gelir.

DİĞER BAZI TÜREVLER:

تَعَسَ (geniş zamanlı يَتْعَسُ mastar isim تَعْسٌ  ve تَعِسَ geniş zamanlı يَتْعَسُ): Tökezledi ve yüz üstü düştü; davada delilini kaybetti ve ararken aradığı şeyi yitirdi; yok oldu; öteye uzaklaştırıldı.

تَعْسًا لَهُ : Hiç yükselmesin; yok olsun; helak olsun; yıkım ondan ayrılmasın; küçük düşsün.

تَعَسَهُ اللّٰهُ : Allah (c.c.) onu helak etti; onu küçük düşürdü; başarısızlığa uğrattı.

تَعْسٌ : Yıkım; alçalma; zarar; musibet.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Âyet
تَعْسٌ isim 1 Yıkım; alçalma; zarar; musibet 47/8

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

 • تَعِسَ
 • تَعِسٌ
  • بَائِسٌ > bak: ب أ س
  • مَنْحُوسٌ > bak: ن ح س
  • مَنْكُودٌ > bak: ن ك د
  • شَقِيٌّ > bak: ش ق و
  • سَيِّئُ الطَّالِعِ
  • سَيِّئُ الحَظِّ

Zıt Manada Kelimeler

 • تَعِسَ
  • أَفْلَحَ > bak: ف ل ح
  • نَجَحَ
 • تَعِسٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Ta’s تَعْس Yok olma, kaybolma. Helak olma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

تَعْسٌ : İsim.

47:8 وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
Diyanet Meali: İnkâr edenlere gelince, yıkım onlara! Allah, onların işlerini boşa çıkarmıştır. *