سِنٖين

KÖK: ÖZEL İSİM:  سِنٖين

ANLAM: 

سَيْنَاءُ / سِنٖين : Sina (dağı)

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
سِنٖين özel isim 1 Sina (dağı) 95/2

Toplam 1

AÇIKLAMA:

سِنٖين kelimesi, سَيْنَاءُ kelimesi ile eş anlamlıdır. Kur’an’da toplam iki yerde geçmişlerdir. Bir tanesi burada, diğeri سَيْنَاءُ maddesindedir. (Bakınız: سَيْنَاءُ)

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Yok.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

سِنٖين : Özel isim. 

95:2وَطُورِ سِينِينَ
Diyanet Meali:Sinâ dağına andolsun, *