س ف ع

KÖK HARFLER: س ف ع

ANLAM: 

سَفَعَ : (Sıcak rüzgar) yüzünü mahvetmek, yakmak, onu karartmak. Bir şeyin üzerine bir iz bırakmak; o şeyin üzerine sıcak bir demir ile bir iz bırakmak; yüzüne tokat atmak ya da vurmak.

سَفَعَ بِالنَّاصِيَةِ : Kâkülden tutup yakalamak. (Zorlama ve zelil kılmaktan kinayedir.)

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
سَفَعَ fiil-I 1 Tokat attı. Yakaladı, tuttu. 96/15

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Mesfû’ مَسْفُوع Nazar değmiş.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

سَفَعَ : Fiil-I.

96:15كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
Diyanet Meali:Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden yakalarız.*