سَلْسَبِيل

KÖK HARFLER: سَلْسَبِيل

ANLAM: 

سَلْسَبِيلٌ : İçerisinde sertlik olmayan veya boğazdan kolayca geçen yumuşak içecek; şarap. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
سَلْسَبِيلٌ özel isim 1 Kolay içimli meşrubat. Cennette bir pınarın adı. 76/18

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

  • سَلْسَبِيلٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir.

Selsebîl سَلْسَبِيل Cennet’te bir çeşme veya ırmak.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

سَلْسَبِيلٌ : Özel isim.

76:18عَيْنًا فٖيهَا تُسَمّٰى سَلْسَبٖيلًا
Diyanet Meali:Orada bir pınar ki ona “selsebil” adı verilir. *