ش م ز

KÖK HARFLER: ش م ز

ANLAM: 

شَمَزَ : Bir şeyden hoşnutsuzluk veya nefretle ürpermek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
اِشْمَاَزَّ fiil-VIII 1 Ürperdi, büzüldü, tiksindi, burkuldu, hoşlanmadı. 39/45

Toplam 1

AÇIKLAMA:

Bazı kaynaklar bu kökü rubai olarak kabul etmişlerdir ve (ش م أ ز) maddesi altında ele almışlardır.

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

  • اِشْمَأَزَّ
    • اِمْتَعَضَ
    • اِشْمَأْنَطَ
    • عَافَ
    • تَقَزَّزَ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

İşmi’zâz اِشْمِئْزَاز Can sıkma, üzülme, yüzünü ekşitme. 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

اِشْمَاَزَّ :  Fiil-VIII. 

39:45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
Diyanet Meali: Allah, bir tek (ilâh) olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır.