ث ج ج

KÖK HARFLER:  ث ج ج

ANLAM: 

ثَجَّ : Dökmek, yağdırmak. Dökülmek, yağmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

ثَجَّ (geniş zamanlı يَثَجُّ mastar isim ثَجًّا ve ثُجُوجًا):

ثَجَّ الْمَاءُ : Su aktı; şarıl şarıl veya çok fazla aktı.

ثَجَّاجٌ ya da ثَجُّوجٌ : Şarıl şarıl veya sağanak yağmur ya da coşkun su; su, yağmur ve kan için kullanılır.

فُلَانٌ غَيْثُهُ ثَجَّاجٌ وَ بَحْرُهُ عَجَّاجٌ : Filanın yağmuru da şarıl şarıl iner. Ve denizi de gürültülüdür; Yani: oldukça cömerttir.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
ثَجَّاجٌ isim 1 Yağan, dökülen 78/14

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

  • ثَجَّ
  • ثُجَاجٌَ

Zıt Manada Kelimeler

  • ثَجَّ
  • ثُجَاجٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Secc ثَجّ Akıcı bir şeyin kesretle dökülüp akması, akıtılması. Çoğul: Sücûc
Seccâc ثَجَّاج Çağlayan. Şarıltı ile akan.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

ثَجَّاجٌ : İsim.

78:14 وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا
Diyanet Meali: Yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. *