ص و ف

KÖK HARFLER: ص و ف

ANLAM: 

صَافَ : Koçun çok yünü olmak. (Ok) hedeften sapmak. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
اَصْوَافٌ isim 1 Yün (Çoğul) 16/80 Tekili: صُوفٌ

Toplam 1


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Sûf صُوف Koyun yünü. Çoğulu: Esvâf
Sûfî صُوفِى Tasavvuf ehli.
Sofu ——— Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse).
Tasavvuf تَصَوُّف Kalbi dünyanın fani işlerinden ayırıp Allah (C.C.) sevgisi ile bağlamak. 
Mutasavvıf مُتَصَوِّف Tasavvufla uğraşan. 

“Yün, özellikle keçe yünü” anlamındaki sof kelimesi, “yün” anlamındaki sûf (صُوف) sözcüğünden gelmektedir. (Nişanyan Sözlük) 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

اَصْوَافٌ : İsim. Çoğul. Tekili: صُوفٌ

16:80 وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ
Diyanet Meali: (Hayvanların) yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi.