رُوم

KÖK: ÖZEL İSİM: رُوم

ANLAM: 

الرُّوم : Rumlar (Bizanslılar, Doğu Romalılar).

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnek
رُومözel isim3Rumlar30/2

Toplam3

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir.

Rûm رُوم 1: Arap ilinde başka ilden olan kimse. 2: Anadolu. 3: Osmanlı. 4: Sivas ve yöresi.
Rûmî رُومِى Ruma ait.
Rûmeli ——— Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa kıtasındaki kısmı.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

رُوم : Özel isim. 

30:2 غُلِبَتِ الرُّومُ
Diyanet Meali: Rumlar yenilgiye uğratıldılar. *