ر ي ش

KÖK HARFLER: ر ي ش

ANLAM: 

رَاشَ : Birisini beslemek, onu giydirmek, ona yardımda bulunmak. Tüyleri bir şeyin üzerine yapıştırmak. Tüyleri bir şeyin üzerine koyarak o şeyi onarmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
رِيشٌ isim 1 Kuş tüyü. Avret yerlerini örten iç çamaşırı dışındaki, zaruri haddin üzerine ziyade kılınan, yakışıklılık için ve örf yada âdet veçhiyle giyilen elbise. 7/26

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Rîş رِيش Fahur libas. Sakal, kıl, tüy.
Rîşe رِيشَة Saçak, püskül.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

رِيشٌ : İsim. 

7:26 يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا
Diyanet Meali: Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik.