ر ه ن

KÖK HARFLER: ر ه ن

ANLAM: 

رَهَنَ : Birisinden aldığı şey veya birisinden gelen şeyin yerine, bir şeyi ona teminat olarak vermek; bir borç karşılığında bir şeyi birisine güvence olarak vermek; o şeyi ona rehin vermek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
رَهِينٌ isim 1 Rehin bırakılan, rehin alınan 52/21
رَهِينَةٌ isim 1 Rehin alınan 74/38
رِهَانٌ isim 1 Rehin, rehin alınan (çoğul) 2/283 Tekil: رَهْنٌ

Toplam 3


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Rehn رَهْن 1: Sabit ve daim olmak. 2: Hapsetmek. 3: Bir şeyin yerine teminat olarak tutulmuş olan şey. Çoğul: Rihân, Rühûn
Rehîn رَهِين Bir şeyin yerine teminat olarak tutulmuş olan şey.
Rehîne رَهِينَة Rehin alınan kimse.
Merhûn مَرْهُون Rehin edilmiş olan.
Terhîn تَرْهِين Rehin verme.
Mürâhene مُرَاهَنَة Bahse girişme. Rehine koyma.
İrhân إِرْهَان Rehin koyma veya konulma.
İrtihân اِرْتِهَان Bir şeyi rehin olarak alma veya alınma.
Mürtehin مُرْتَهِن Rehin eden.
İstirhân اِسْتِرْهَان Rehin alma veya rehin alınma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

رَهِينٌ : İsim. 

52:21 كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ
Diyanet Meali: Herkes kazandığı karşılığında rehindir.

رَهِينَةٌ : İsim. 

74:38 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
Diyanet Meali: Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. *

رِهَانٌ : İsim. Çoğul. Tekili: رَهْنٌ

2:283 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ
Diyanet Meali: Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir.