ن ط ح

KÖK HARFLER:  ن ط ح

ANLAM: 

نَطَحَ : (Koç) boynuzuyla sertçe vurmak. Kendinden iterek uzaklaştırmak ve defetmek.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
نَطِيحَةٌ isim 1 Boynuzla öldürülmüş hayvan (süsülmekle veya toslanmakla ölen hayvan). 5/3

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Nath نَطْح Süsmek. Hayvanın, başı ile saldırması.
Nâtıh نَاطِح Boynuzuyla vuran, süsen hayvan. Keder, sıkıntı, elem, mihnet. Çoğulu: Nevâtıh
Natîha نَطِيحَة Başka davar tarafından boynuzlanıp öldürülmüş olan davar.
Tenâtuh تَنَاطُح (Hayvanların) birbirlerine süsüşme (si).
Mütenâtıh مُتَنَاطِح Tenatuh eden, süsüşen, birbirini süsen.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

نَطِيحَةٌ : İsim. 

5:3 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
Diyanet Meali: Boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş (… hayvanlar size haram kılındı).