ن س ر

KÖK HARFLER:  ن س ر

ANLAM: 

نَسَرَ : Gagasıyla etini didiklemek, parçalamak. Bir şeyi bir şeyin üzerinden sıyırmak. Bir şeyi kesmek. Ayıplamak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
نَسْرٌ özel isim 1 Nesr (Kartal): Hz. Nuh’un kavminin taptığı putlardan birisinin adıdır. 71/23

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • نَسْرٌ
    • بَازِيٌّ
    • شَاهِينٌ
    • صَقْرٌ
    • قَشْعَمٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Nesr نَسْر Kerkes kuşu. Akbaba, kartal. Hamele-i Arş’tan olan bir melek. Nuh kavminin putlarından birisinin ismi. Yarayı deşmek. Kuşun eti didiklemesi. Birinin aleyhinde konuşmak. Güneyde bir parlak yıldız. Atın tırnağının içi veya tırnağın üstündeki et. Çoğulu: Nüsûr, Ensür
Nesriye نَسْرِيَة Akbabagiller. ؟؟؟

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

نَسْرٌ : Özel isim.

71:23 وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا
Diyanet Meali: “(Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın.) Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğûs’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın.”