ن ض خ

KÖK HARFLER:  ن ض خ

ANLAM: 

نَضَخَ : (Su) fışkırmak; fokur fokur kaynamak.

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnek
نَضَّاخَةٌisim1Coşkun, çok fışkıran (Müennes).55/66

Toplam1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Nazh نَضْخ Bir nesneye su çekmek. 
Naddâh نَضَّاخ Kaynayan.
Tanzîh تَنْضِيخ Gereği gibi pişirme, pişirilme.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

نَضَّاخَتَانِ : İsim. Sıfat. İkili isim. Tekili: نَضَّاخَةٌ  

55:66 فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
Diyanet Meali: İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. *