م ت ن

KÖK HARFLER: م ت ن

ANLAM: 

مَتُنَ : Kuvvetli, sıkı, sert, metin olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
مَتِينٌ isim 3 Metin, çok güçlü, çok kuvvetli, çok çetin 7/183

Toplam 3

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

 • مَتُنَ
  • ضَعُفَ > bak: ض ع ف
  • تَزَلْزَلَ > bak: ز ل ز ل
  • تَزَعْزَعَ
  • تَقَلْقَلَ
 • مَتِينٌ
  • ضَعِيفٌ > bak: ض ع ف
  • مُتَقَلْقَلٌ

AÇIKLAMA:

KUVVET ile METÂNET kelimeleri arasındaki fark / benzerlik

( ق و ي – م ت ن )

Metânet, “yükseklikten kaynaklanan salâbet (sertlik, katılık)” anlamına gelir. Zira “el-metnu mine’l arz”, “sert ve yüksek yer” demektir. Metânet, rehâvet (rahatlık ve gevşeklik) kelimesinin zıddıdır. “Kuvvetli ve metin” ifadesi, niteleme kapsamında, zayıflığın zıddı olarak mübalağalı bir kullanımdır.(Farklar Sözlüğü 141) Bknz: ( ق و ي )

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Metn (Metin) مَتْن Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü. Sağlam ve sert yer. Çoğulu: Mutûn
Metîn مَتِين Sağlam. Metanet sahibi. Kendine güvenilir olan. 
Metânet مَتَانَة Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık.
Emten أَمْتَن Pek metin.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَتِينٌ : İsim. 

7:183وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
Diyanet Meali:Ben onlara mühlet veririm. Şüphesiz benim tuzağım çetindir. *
68:45وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
Diyanet Meali:Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır. *
51:58إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
Diyanet Meali:Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. *