م س خ

KÖK HARFLER: م س خ

ANLAM: 

مَسَخَ : Bir şeyi daha kötü ya da daha berbat veya çirkin bir biçime sokmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
مَسَخَ fiil-I 1 Şeklini değiştirdi, çirkin hale getirdi, dondurdu (camitleştirdi, cansız halde bıraktı). 36/67

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • مَسَخَ
    • قَبَّحَ > bak: ق ب ح
    • شَوَّهَ
    • شَانَ

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Mesh مَسْخ Bir şeyin suretini çirkin ve kötü hale çevirmek. Ucube.
Temsîh تَمْسِيخ Allah’ın insanı maymuna çevirmesi.
Temessuh تَمَسُّخ Şekil değiştirme.
Mütemessih مُتَمَسِّخ Çirkin kılığa giren. Temessüh eden. İnsaniyetten haynaniyete değişen.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَسَخَ :  Fiil-I. 

36:67وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا
Diyanet Meali:Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, (ne geri dönebilirler)di.