م خ ض

KÖK HARFLER: م خ ض

ANLAM: 

مَخَضَ : Birisine sevgisini, samimiyetini vb açıkça göstermek.

مَخُضَ : Temiz soylu olmak, asil olmak. Saf, arı, katışıksız olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

المَخَاضُ: Doğum sancısı çekme

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
مَخَاضٌ isim 1 Doğum sancısı çekme 19/23

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

  • مَخَاضٌ
    • أَلَمٌ > bak: أ ل م
    • وَجَعٌ

Zıt Manada Kelimeler

  • مَخَاضٌ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Mahâz مَخَاض Su akacak yer. Doğum sancısı.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَخَاضٌ : İsim. 

19:23فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ
Diyanet Meali:Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti.