مَرْوَة

KÖK: ÖZEL İSİM:  مَرْوَة

ANLAM: 

المَرْوَةُ : Merve: Kâ’be’ye yakın bir tepenin adıdır. (Bu tepe ile Safa tepesi arasında hac ve umre yapanlar yedi kez gidip gelirler. Bu gidip gelmeye ıstılahi ifadeyle sa’y denir.)

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
المَرْوَةُ özel isim 1 Merve (Kâ’be’ye yakın bir tepenin adıdır). 2/158

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Yok.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

المَرْوَةُ : Özel isim:

2:158إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
Diyanet Meali:Şüphesiz Safa ile Merve, Allah’ın (dininin) nişanelerindendir.