مَكَّة

KÖK: ÖZEL İSİM: مَكَّة

ANLAM: 

مَكَّةُ: Mekke. Mekke-i Mükerreme (Hicazdaki şehirlerden birisidir).

AÇIKLAMA:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


TürAdetAnlamÖrnek
مَكَّةُözel isim1Mekke-i Mükerreme.48/24

Toplam1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir.

Sinamekiسَنَا مَكِّىBaklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia).

Sinameki kelimesi, “Mekke sinası, şifalı bir bitki, cassia senna” anlamındaki senâ mekkî (سنا مكّى) sözcüğünden gelmektedir. Bu kelime, “1. ışık, kıvılcım, 2. sinameki” anlamındaki senâ (سَنَا) kelimesi ile, “Mekke kentine ait” anlamına gelen mekkî (مَكِّى) kelimesinin bileşiğidir. Senâ kelimesi aynı anlamıyla Latince, İngilizce ve Fransızcaya da geçmiştir. (Nişanyan Sözlük) 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَكَّةُ : Özel isim.

48:24وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ
Diyanet Meali:O, Mekke’nin göbeğinde, (sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra), onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir.