مَأْجُوج

KÖK: ÖZEL İSİM:  مَأْجُوج

ANLAM: 

مَأْجُوجُ : Me’cûc: Ye’cûc ve Me’cûc Nuh Aleyhisselam’ın oğlu Yafis’in evladından türemiş olan iki kabiledir. Zülkarneyn bunların şerrinden kurtulmak için bir set bina etmiştir.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
مَأْجُوجُ  özel isim 2 Nuh a.s.’ın oğlu Yafis’in evlatlarından türemiş olan iki kabile.. 18/94

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Yok.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَأْجُوجُ : Özel isim

18:94إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
Diyanet Meali:“Ye’cüc ve Me’cüc (adlı kavimler) yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar.”
21:96حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ
Diyanet Meali:Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. *