ل ظ ي

KÖK HARFLER: ل ظ ي

ANLAM: 

لَظِىَ : (Ateş) ışık saçarak, cayır cayır alev almak, yanmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
تَلَظَّى fiil-V 1 Çok alevlendi, alevi çoğaldı 92/14
لَظَى isim 1 Şiddetli alev (Cehennemin adlarından birisidir.) 70/15

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Benzer Manada Kelimeler

 • لَظَّى
 • لَظًى (a)
  • لَهَبٌ > bak: ل ه ب
  • لَهِيبٌ > bak: ل ه ب
  • سَعِيرٌ > bak: س ع ر
  • اِتِّقَادٌ > bak: و ق د
  • أُوَارٌ
  • اِضْطِرَامٌ
  • ضِرَامٌ
 • لَظًى (a)

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Lazâ لَظَى Ateş, alev. Cehennemin altıncı katı.
Telazzî تَلَظِّى  Alevlenme, alev çıkarma.
Mütelazzî مُتَلَظِّى Alevlenen, alev çıkaran.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

تَلَظَّى : Fiil-V.

92:14 فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ
Diyanet Meali: Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. *

لَظَى : İsim. 

70:15 كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ
Diyanet Meali: Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz (cehennem, derileri kavurup çıkaran) alevli ateştir.